Midlertidige byggetrapper

En sikker løsning som gjør et godt alternativ til vanligvis brukte, provisoriske trekonstruksjoner. Modularitet og universelle formål gjør det mulig å bruke systemet der det er behov for sikker overvinnelse av små og betydelige nivåforskjeller.

Deres største fordel er muligheten for sikker, gjentatt montering uten å miste ytelsesegenskapene. Trappen er tilgjengelig i sttel og aluminium versjon. I tillegg har de jevn vinkelregulering for bedre justering til nødvendige forhold. For å øke synligheten på byggeplassen males håndlister i gult.

Hovedfordelene med vårt midlertidige trappesystem er:

  • Som midlertidige trapper for å overvinne små og betydelige nivåforskjeller på ulike plasser (gravebanker, bygningslager)
  • Som midlertidige landganger (graver ved vei- og anleggsarbeider, grøfter)
  • Som trapper for å overvinne betydelige nivåforskjeller (bygninger, dype grunngravninger, f.eks. underjordiske parkeringsplasser)
  • Som en step-over-plattform for å overvinne små hindringer som vegger eller rørledninger
  • Som stillastrapp – TAS-trapper utstyrt med spesialchucker gjør det mulig å montere trappene på stillassystemer.
Handlekurv

Send tilbudforespørsel

Fullfør detaljene dine, så kontakter vi deg for tilleggsinfomasjon til tillbudet ditt

Melding: